Hierin kun je lezen hoe UWV de re-integratie inspanningen toetst: is er voldoende re-integratieresultaat bereikt? En wanneer worden de inspanningen van werkgever en werknemer als voldoende beoordeeld? Zo weet je waar je op moet letten om te voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter. Je kunt het diagonaal doorlezen of als naslagwerk gebruiken bij specifieke vragen. En mocht je er niet uitkomen, hoor ik graag je vraag.

Werkwijzer Poortwachter: https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

Mieke Rijnbout

maart 2017