REFERENTIES

Rosalie Welie, directeur Encare Arbozorg BV: 

Mieke is een hele fijne partner om mee samen te werken. Dat kunnen wij bij Encare en onze klanten alleen maar bevestigen. Haar kernwoord is inzetbaarheid. Medewerkers laten floreren in hun werksituatie. Zorgen dat ze fluitend naar hun werk blijven gaan en zich goed voelen. Als bedrijfsfysiotherapeut en arbeidsdeskundige adviseert zij onze klanten omtrent inzetbaarheid. Deze gecombineerde achtergrond blijkt steeds perfect aan te sluiten op de vraagstelling. Ze houdt van korte lijnen en duidelijke communicatie.  Naast een professionele inhoudelijke bijdrage is Mieke ook een bijzonder aangenaam mens. Veel succes samen!

Cees Hoefs, manager Operations De Keuken van Limburg:

” Binnen onze organisatie heeft Mieke laten zien dat zij zeer ter zake kundig is, oog heeft voor detail maar bovenal voor de mensen die er werken. Dat maakt dat de adviezen die zij geeft nagenoeg een op een overgenomen worden door de medewerkers. Top!”

Larissa Jas, HR Neways Electronics BV:

Sinds januari 2016 maken wij intensief gebruik van Mieke’s expertise als arbeidsdeskundige. Dit doen wij om ons ziekteverzuim te minimaliseren en de focus te leggen op preventief verzuimbeleid. De samenwerking met Mieke ervaar ik vanaf het begin als zeer prettig. Mieke denkt mee met onze organisatie en de mogelijkheden hierin. Daarnaast geeft Mieke mij goede adviezen of reikt mij, indien nodig, de juiste handvatten aan. De woorden duidelijkheid, open en eerlijkheid, vooruitgang en duurzaam staan hierbij centraal. Onze medewerkers voelen zich bij Mieke op hun gemak door haar professionaliteit en duidelijke, maar menselijke manier van handelen en communiceren.

 

Marre Baar, casemanager P&O Hago Zorg/Vebego:

Duurzame inzetbaarheid is één van de belangrijkste speerpunten van Hago Zorg. Bij het realiseren daarvan is een betrouwbare partner van het grootste belang om onze schoonmaakmedewerkers arbeid te kunnen blijven bieden en te behoeden voor instroom in de WIA.

Gedurende een aantal jaren werk ik samen met Mieke Rijnbout.

Mieke heeft een aantal verschillende specialismen zoals fysiotherapie, arbeidsdeskundige en is tevens deskundige op gebied van ergonomie.  Deze combinatie is vrij uniek en voorziet erin dat Mieke met oog voor alle aspecten onze medewerkers tijdens een re-integratietraject begeleidt met de zorgvuldigheid waar je als werkgever op hoopt. Schoonmaakpersoneel her(terug)plaatsen is geen vanzelfsprekendheid gezien factoren als opleidingsniveau, werkervaring en vaak hogere leeftijd. Mieke anticipeert op deze factoren en acteert en adviseert op een dergelijke adequate manier waardoor elk dossier maatwerk is en de medewerkers helpt te kunnen re-integreren in hun eigen werkzaamheden.

Zij doet dit op een sympathieke en stimulerende manier met zowel oog voor de belangen en vragen van de medewerker en als vanuit het belang van de werkgever en met succes! Mieke is een partij die in het kader van de “MVO-prestatieladder” past bij de normen en waarden van Hago Zorg en bij wie de ‘P’ van People hoog in het vaandel staat!

 

Lucas Thoma, Hoofd HR Heuschen & Schrouff Foods Group BV:

Sinds 2001 hebben wij een intensieve samenwerking met Mieke Rijbout. Als bedrijfsfysiotherapeut wordt Mieke bij ons ingezet om het ziekteverzuim te minimaliseren. Haar werkwijze is m.n. preventief, hetgeen ziekteverzuim voorkomt. Ze richt zich vooral op de werkhouding, werktechniek, gedrag en ergonomie. Bij uitval van medewerkers door klachten aan het bewegingsapparaat geeft ze duidelijk advies aan werknemer, maar ook aan werkgever. Simpele oplossingen met succes!
Mieke is een prettig persoon in de omgang voor de medewerkers in het bedrijf. Openheid van zaken staat voor op, snel schakelen en duidelijk communiceren in combinatie met een gezonde dosis humor, hetgeen bij ons bedrijf past! 

 

Pascal Conemans, HR Trajekt Maastricht Heuvelland:

Wij huren Mieke Rijnbout regelmatig in voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek. Ze geeft ons steeds een objectief en professioneel advies en onze medewerkers zijn zeer tevreden over haar aanpak, communicatie en adviezen. Mij valt op dat ze steeds proactief is en meedenkt met de klant en dat ze alle aspecten van welbevinden, op een werkplek en het individu, belicht.

 

Frank van Akkeren, manager operations Geelen Counterflow:

Mieke heeft een no-nonsense-benadering en een zeer praktische en heldere manier van communiceren. Doordat ze dit combineert met haar vakkundige kijk op belasting en belastbaarheid ontstaat er bij een interventie in korte tijd een zeer helder beeld van verbeterpunten t.a.v. werkplekinrichting, de organisatie van het werk en de gewenste verandering m.b.t. het gebruik van het menselijk lichaam in deze. Zowel de medewerker als werkgever kan dan gericht aan de slag om duurzame inzetbaarheid beter te borgen.

 

Harrie van der Nat, directie Kinderopvang Pinokkio Maastricht:

Ik vond het fijn dat Mieke meteen begreep waar wij als organisatie naar toe wilden, geen gezeur, ellenlange toelichtingen en uitleg, maar handen uit de mouwen en praktisch aan de slag, tegen een prijs kwaliteit verhouding die bij ons paste. 

 

Rob Steegmans, notaris Vrijthof Notarissen:

Wij maken al jaren tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Mieke. Periodiek komt Mieke controleren of onze werkplekken voldoen aan de arbo-eisen. Wij krijgen dan schriftelijke adviezen per medewerker, waarbij Mieke ook tips geeft hoe de medewerker zijn werkhouding kan verbeteren.

 

Frank Gruintjes, zelfstandig bedrijfsarts OPUS curatief:

Mieke is een bedrijfsfysiotherapeut die met één woord te vangen valt: betrokkenheid. Betrokken bij het kapitaal van een bedrijf: de mensen, betrokken bij de gezondheid van een bedrijf: de mensen, betrokken bij gedrag in een bedrijf: de mensen. Ongeacht welke rol of functie de mens in een bedrijf heeft, Mieke poogt de mens in het bedrijf zo optimaal mogelijk te laten doen functioneren, als bedrijfskapitaal, zo gezond mogelijk en met optimale teamspirit. 

 

Nicole Salden, (voormalig) HR SITA EcoSercice/Suez Maastricht:

SITA EcoService Maastricht is in 2004 met Mieke Rijnbout een pilotproject gestart met als doelstelling het verminderen van het aanwezige ziekteverzuim. De voornaamste oorzaak was toen van fysieke aard. Tevens werd een preventief gezondheidsbeleid opgezet t.a.v. structurele vermindering van fysieke belasting. In het projectteam waren de leidinggevenden, enkele medewerkers, KMV-medewerker, HR-adviseur, de bedrijfsarts en Mieke betrokken. De inhoud van het project bestond uit motiverende presentaties: een tiltraining door Mieke voor de chauffeurs en depotmedewerkers en een beeldschermtraining voor het kantoorpersoneel. Aansluitend had Mieke individuele gesprekken met de medewerkers en een rondgang langs alle werkplekken. Hieruit volgde een rapportage met conclusies en aanbevelingen voor korte en langere termijn die in het projectteam werd besproken. Het resultaat was positief. Het ziekteverzuim met als oorzaak fysieke klachten was flink verminderd en de medewerkers waren zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheden, zoals een goede werkhouding en het juiste gebruik van de aanwezige hulpmiddelen. Na 2 jaar werd de maandelijkse fysio- rondgang stopgezet, vanwege het structurele lage ziekteverzuim en omdat de medewerkers in de praktijk zich bewust waren van een goede werkhouding en de aanwezige hulpmiddelen goed gebruikten. In 2010 was opnieuw sprake van enkele fysieke klachten na een aantal wijzigingen in het werkproces en wijzigingen in het personeelsbestand. Om verhoging van het ziekteverzuim te voorkomen is in oktober 2010 opnieuw gestart met het project Fysio. De aanwezige fysieke klachten zijn inmiddels weer sterk afgenomen. 

 

Marjet Heckers, hoofd HR Kamer van Koophandel:

Mieke Rijnbout is als bedrijfsfysiotherapeut een zeer gewaardeerd persoon m.b.t. het creëren van en aandacht vestigen op ‘Gezond Beeldschermwerken’ binnen Kamer van Koophandel Limburg. In de afgelopen 1.5 jaar heeft zij alle werkplekken gescand op ergonomisch meubilair, terwijl de medewerkers zijn gescreend op werktechniek, fysieke klachten en lichaamsbeweging. Hieraan voorafgaand heeft zij regelmatig op een aanschouwelijke en motiverende manier presentaties verzorgd om het belang van een goede werkhouding en –plek onder de aandacht te brengen. Mede dankzij de inzet van Mieke kunnen wij onze medewerkers op een gezonde manier laten werken, daarbij tevens een beroep doende op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. 

 

Hub Jacobs, HSE manager Mora:

Bij het opstellen van de RIE is het belangrijk om de fysieke belasting van de werkzaamheden objectief te classificeren. Samen met Mieke hebben we gezocht naar een doeltreffende oplossing. De medewerkers van Mora hebben de fysiek belastende werkzaamheden in kaart gebracht. Daarna heeft Mieke deze werkzaamheden geclassificeerd volgens de kernpunten methode, dit is naar volle tevredenheid uitgevoerd.

 

Anneke de Jongh, directie Flycatcher onderzoeksbureau:

Het is belangrijk dat werknemers zich prettig voelen op hun werkplek, ten slotte brengen ze daar een groot gedeelte van hun tijd door! In ons werkveld (onderzoek) zitten mensen veel achter hun beeldscherm. Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat het belangrijk is goed te zitten en niet te lang achter elkaar naar het beeldscherm te kijken, maar dat je regelmatig even moet opstaan en rondlopen.

Ondanks dat zag ik bij een aantal mensen nekklachten optreden en heb ik de hulp van Mieke ingeschakeld. Via de telefoon heb ik toegelicht waar ik tegenaan liep. Mieke begreep het meteen en voelde goed aan waar mijn zorg lag. Ze is er net als ik van overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen. Ze heeft bij ons voor alle medewerkers een aansprekende presentatie over gezond beeldschermwerken gehouden, waarbij het vooral ging om bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid. Bij de mensen met bestaande klachten heeft ze een persoonlijk werkplekonderzoek gedaan. Een week na haar presentatie en de werkplekonderzoeken was het effect al zichtbaar: werkplekken werden verplaatst, er werd driftig aan de hoogte van de bureaus gesleuteld, er werd meer en vaker drinken voor elkaar gehaald en een praatje gemaakt. Dank Mieke voor je inspiratie en het creëren van zelfbewustzijn, we blijven eraan werken maar de eerste stappen zijn gezet!