Werkgever maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zieke (ex)werknemer.

Na de twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte (Wet Verbetering Poortwachter) moet werkgever maximaal nog tien jaar de ziekte- en WGA-premiekosten doorbetalen van zijn arbeidsongeschikte medewerker. Ook als die niet meer in dienst is! Daarom kun je als werkgever maar beter deze medewerker goed blijven volgen: wanneer kan de medewerker weer aan de slag? Probeer hem uit de ziektewet en/of WGA te houden, dat is een win-win situatie!  

 

Behoud van eigen werk staat voorop

Voorkom een jarenlange arbeidsongeschiktheidspremie! Door de medewerker ‘binnenshuis’ te houden (eigen werk of spoor 1), kun je als werkgever juist gemakkelijker vinger aan de pols houden. Voorbeeld uit de praktijk: een collega-arbeidsdeskundige concludeert na onderzoek dat de automonteur met tenniselleboog geschikt is voor eigen werk, mits er sprake is van een goede ergonomie en juiste werktechniek van zijn cliënt. Hij stelt mij voor aan opdrachtgever om hierin te begeleiden. Ik ga in mijn rol als bedrijfsfysiotherapeut aan de slag en onderzoek de mogelijkheden op de werkvloer om slimmer (lees: minder belastend)  te kunnen werken.

 

Fysio-Coaching

In mijn onderzoek bij de automonteur kijk ik naar de werkhouding en werktechniek: hoe kan deze automonteur de werkzaamheden zo uitvoeren, dat er zo min mogelijk provocatie van zijn tenniselleboog ontstaat? En hoe is het gesteld met de ergonomie in de garage? Als bedrijfsfysio splits ik het werk op in deeltaken en kijk ik mee hoe die worden uitgevoerd. Gereedschappen en hulpmiddelen toets ik op hun ergonomie en het gebruik ervan. Maar ook: hoe is de werkhouding? En de belangrijkste vraag: “waarom doe je het zó”? Coaching op de werkvloer dus, heel verhelderend en motiverend. Ook erg leuk om te doen.

 

Anders werken

Uit de Fysio-Coaching komt naar voren, dat de monteur de meeste deeltaken kan uitvoeren zonder klachten. Met aandacht voor zijn werkhouding en werktechniek, dat zijn de vereisten. Aantal tips voor de werktechniek:

  • Door een ringsleutel op een steeksleutel te zetten wordt de lastarm verlengd. Hierdoor kost het minder kracht om een moer los te draaien.
  • Zet de brug op de juiste hoogte: ’te hoog’ vraagt om onnodig ver reiken met de armen (nek-schouder belastend). ‘Te laag’ vraagt om naar achter hangen van de rug en een te forse nekknik naar achter.
  • Het knijpen in de bandenspanningsmeter uitvoeren met de ‘gezonde’ arm.
  • De zware luchthamer, maar ook de lichtere accuboormachine met twee handen gebruiken. Zeker bij werkzaamheden boven het hoofd.
  • Stel het draaimoment van de luchthamer/accuboor in op sterkte: niet te fors in verband met de abrupte stop aan het einde van de beweging. Dit is provocerend voor de klacht.
  • Gebruik twee handen bij piekmomenten van krachtzetten.

Daarnaast plannen we voldoende momenten tussendoor om de betreffende spier te laten herstellen: auto zelf halen en terugzetten, gereedschap halen, overleggen, administratie aan PC, brug bedienen en kort klantcontact bij een vraag. In overleg met de chef werkplaats verschuiven we een en ander in het takenpakket. Een goede variatie in belasting van de werkzaamheden geeft hem namelijk de mogelijkheid te herstellen na een zwaardere klus. We starten de opbouw met APK’s en kleine beurt bij personen- en bedrijfswagens, grote beurt bij kleine personenwagens (minder kilometers gelopen), afleverbeurt en kleine reparaties van personenwagens en bedrijfswagens. Bij de dagplanning wordt nu beter gelet op de verdeling van zwaarte/grootte van auto’s/bedrijfswagens, net als de zwaarte van de reparaties (afhankelijk van het onderdeel en het aantal gelopen kilometers). Ik zoek immers naar structurele werkhervatting. En zo hebben we het eigen werk weer uitgebreid. En de automonteur maakt weer grapjes met zijn chef.

 

Inzetbaarheid: kansen creëren

De rode draad in mijn werk is inzetbaarheid: wat moet er gebeuren om iemand zonder problemen zijn (eigen) werk te kunnen laten doen? Dat we daar soms creatief voor moeten zijn, is alleen maar leuk. Out off the box denken, flexibiliteit, innovatie en planning: zijn dat niet uitdagende prikkels om ons scherp te houden? Dat is toch ondernemen? Durf deze stappen ook te zetten met je personeel. Je plukt er alleen maar de vruchten van.

 

Mieke Rijnbout

Mei 2016