Hierin kun je lezen hoe UWV de re-integratie inspanningen toetst: is er voldoende re-integratieresultaat bereikt? En wanneer worden de inspanningen van werkgever en werknemer als voldoende beoordeeld? Zo weet je waar je op moet letten om te voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter. Je kunt het als naslagwerk gebruiken bij specifieke vragen. De blauwe verticale lijnen vóór de tekst zijn de nieuwe tekstdelen ten opzichte van de vorige versie. En mocht je er niet uitkomen, hoor ik graag je vraag.

Werkwijzer Poortwachter: https://www.uwv.nl/werkgevers/images/werkwijzer-poortwachter.pdf 

 

Mieke Rijnbout

mei 2020