Diagnose kanker: hoe nu verder?

Ik doe een arbeidsdeskundig onderzoek bij een beveiliger van een grote winkelketen. Hij is vaak uitgevallen de laatste drie jaren ten gevolge van kanker. Medewerker werkt sinds vijf maanden zo’n 70%, maar op z’n tandvlees. Tekort aan energie is zijn grootste probleem. Verder opbouwen van uren lukt maar niet. De Functie Mogelijkheden Lijst (FML) van deze man, opgesteld door de bedrijfsarts, geeft een urenbeperking van 50% aan. We bepalen samen de loonwaarde, gelet op kwaliteit, inzetbaarheid en tempo. Werkgever vraagt mij te onderzoeken: hoe nu verder?

 

Willen en kunnen

Na een open gesprek met de beveiliger blijkt dat hij zèlf risico’s loopt: zijn eigen veiligheid tijdens zijn werk is niet meer gegarandeerd. Namelijk s’ middags is zijn energie op en worden conflicterende situaties te spannend. Zowel verbaal en fysiek schiet hij dan te kort en kan hij zijn werk niet meer adequaat uitvoeren. Hoe graag hij ook wil. Zowel werkgever als werknemer zijn verrast over mijn advies: terug naar halve dagen, gewoon in zijn eigen taken. Om vanuit daar weer stapsgewijs op te gaan bouwen, mèt energie en een veilig gevoel. Als leidraad voor werkgever en werknemer heeft het ministerie SZW een handige roadmap werkkracht bij kanker geschreven.

 

Tijdcontingente opbouw: kleine stapjes vooruit

In de fysiotherapie gebruiken we het al: starten vanaf een laag basisniveau, dat samen met patiënt gekozen werd. Soms terug naar af. Om vanuit daar weer met kleine stapjes op te bouwen. Overwinningen scoren, hoe klein ook. Kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. De klacht (angst, pijn, vermoeidheid) is daarbij dan ook niet de leidraad. Anders leren kijken dus en daar het (werk)gedrag op afstemmen. Dat is Cognitieve gedragstherapie. Een prachtig handvat dat ik veel gebruikte bij fysio-behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie en patiënten met kanker.

 

Re-integratiekansen pakken

Niet alleen werknemer en werkgever willen stappen vooruit zien, ook het UWV hanteert de tijdcontingente opbouw in haar WIA-beoordeling: zijn er constructieve stappen vooruit gezet tijdens de re-integratie? Ik geef werkgever en werknemer in deze casus adviezen over de werkopbouw: vanuit halve dagen eigen werk verder uitbouwen in uren. Minister Asscher gaf ook handreikingen tijdens zijn speech op het  Congres ‘Werkgeverschap bij kanker’ op 10 oktober 2016 in Leiden. Hij is een pilot gestart waarbij werkgevers een no-risk polis kunnen krijgen. Deze polis gaat in als iemand bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat. Dan krijgt de werkgever compensatie voor een zieke werknemer vanuit het UWV. Zo worden voor de werkgever risico’s weggenomen. Ik zie de beveiliger geregeld s’ morgens in de winkel staan met een big smile en krijg steevast een brede armzwaai. Hij doet inmiddels zijn eigen werk weer fulltime en vol energie. En heeft weer vertrouwen in zijn toekomst. Mooi.

Mieke Rijnbout

december 2016