Je moet geen branche-gemiddeld verzuim willen hebben

Duik eronder! Elk procent kost immers scheppen met geld! Dat klinkt heel simpel en dat is het ook. Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2015 uit op 3,5%, zegt het CBS. Per branche wordt dit netjes aangegeven door hun. Ben je tevreden met dat percentage? Nee toch? Maar hoe krijg je dat dan omlaag? 

 

Geen verzuim, toch ingrijpen

Ik zit aan tafel bij een werkgever om te praten over een casus-zonder-verzuim. Jazeker, die cases bestaan ook;) Het betreft een operator, die statische werkzaamheden onder de microscoop verricht. Zij is drie jaar geleden langdurig uitgevallen. En dreigt nu weer uit te vallen met dezelfde fysieke klacht. Werkgever maakt zich zorgen en wilt actie. Ik ook.

 

Fysiotherapeut

Dus stel ik een gesprek voor met medewerkster om te horen wat er speelt. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. De klacht blijkt werkgerelateerd, daarom ga ik mee naar de werkplek om haar werktechniek, werkhouding, ergonomie en roulatiemogelijkheden te beoordelen. Daarnaast breng ik de functiebelasting in kaart: wat moet zij allemaal kunnen voor dit werk? En dat match ik vervolgens met haar fysieke klachten. Dan helpt het dat ik van origine fysiotherapeut ben. Die vertaalslag maken is een kolfje naar mijn hand.

 

Werkzaamheden aangepast

Langdurig zittend werk blijkt te zwaar voor haar, dus ik heb een zit-statafel voorgesteld. Met de juiste gedrags-instructie. Maar vooral hebben we gekeken naar een betere roulatie tussen haar eigen taken: dynamische taken vaker afwisselen met het statisch microscoopwerk. Dat lukt, door magazijn- en inpakwerkzaamheden frequenter in te plannen: per dag in plaats van om de week. Medewerkster kan hier prima mee uit de voeten en zingt weer als ze werkt. En verzuimt niet.

 

Slimmer omgaan met verzuim: tip

Kijk, dit is een duidelijke win-win situatie. Door tijdig ingrijpen. Ik wil geen arbeidsdeskundige zijn die te laat wordt opgetrommeld. Niet alleen maar beoordelen of en in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Ik werk liever als preventieadviseur en word dan ook heel blij van lage verzuimcijfers. Beter nog, een lage verzuimfrequentie. De frequentie van ziekmelden zegt immers veel meer over de medewerker. De Bradford factor (B) is een handige formule hierbij, die zet de meldingsfrequentie (S) in het kwadraat. En vermenigvuldigt dit met het aantal ziektedagen (D) over een jaar: B = (SxS) x D. Richtlijn: laat de uitkomst per medewerker niet boven de 100 komen. Daarboven betekent sowieso actie. En vergeet niet ook de niet-zieken eens in het zonnetje te zetten!

 

Mieke Rijnbout

Maart 2016